Evaluatietabel van de prestaties op basis van het bouwtype en de complexiteit van de opdracht

De variabelen

Elke opdracht verwijst naar een bepaald project en de omvang ervan kan wijzigen afhankelijk van wat is afgesproken met de bouwheer.
Het rekenblad is bestemd voor gebruik bij de meest voorkomende situaties.

Er is online documentatie beschikbaar in verband met (CfgoA documenten):

  • De verdeling tussen de wettelijke en de technische opdracht
  • Een gedetailleerde lijst van de taken van elk van de partijen in het bouwproject
  • Een overzicht van de verdeling van de taken tussen de verschillende partijen

U kunt er vooral uw prestaties mee analyseren wanneer u de complete opdracht kreeg toevertrouwd of wanneer u alleen belast bent met ofwel de wettelijke ofwel de technische opdracht.
U kunt er ook de prestaties in verband met het ontwerp en het toezicht op de uitvoering afzonderlijk mee bekijken.

Om de omvang van de prestaties in te schatten zijn er twee variabelen:

  • Het gebouwtype (onderverdeeld op basis van de categorieën vermeld in het document van de CfgoA) met een voorstel van een gemiddelde prijs per m2 bouwoppervlakte (een bedrag dat u kunt wijzigen in het rekenblad op basis van uw project). Dat zal u in staat stellen de waarde in te schatten van de werkzaamheden die u moet verzekeren.
  • De complexiteit van de voorstudies. Het is een coëfficiënt waarmee u de analyse kunt aanpassen op basis van uw ervaring met dergelijke projecten. Als u de opdracht als ‘normaal’ beschouwt, voer dan 1 in.

Om de evaluatie te beëindigen, moet u in het werkblad de posten invullen die zijn aangeduid met een asterisk. Behalve indien anders vermeld, gaat het rekenblad ervan uit dat een aantal taken niet inbegrepen zijn bij de evaluatie. Ze maken eventueel deel uit van de specifieke opdrachten.

Specifieke opdrachten

Specifieke opdrachten zijn alle taken die niet noodzakelijk de architect toebehoren noch in het kader van de wettelijke opdracht noch voor wat algemeen als een volledige architectuuropdracht wordt beschouwd.

Het rekenblad kan er wel rekening mee houden als zijnde een onderdeel van de prestaties van de architect ofwel als een uitbesteding die wordt beheerd door het architectenbureau voor rekening van de klant.

Het rekenblad vermeldt in elke fase van de opdracht de specifieke taken die de bouwheer zou kunnen toevertrouwen aan de architect als een aanvulling van zijn basisopdracht. We raden aan dit document bij het contract met de bouwheer te voegen, want het omschrijft heel duidelijk hoe ver de basisopdracht gaat en wat de bijbehorende erelonen zijn.

Uw referentietarief

Om te kunnen inschatten hoeveel tijd uw bureau kan besteden aan een specifiek project is het noodzakelijk een goed inzicht te hebben in de uurkost van uw structuur.

Als u deze oefening al hebt gemaakt, kunt u de uurkost inbrengen in het rekenblad dat de prestaties raamt.

Als u deze analyse nog niet gemaakt hebt, kunt u dat doen met een specifiek hulpmiddel. Neem de nodige tijd om het in te vullen, het is informatie die u ook in andere omstandigheden kunt gebruiken.

Hulpmiddelen

Zodra u bent ingelogd met uw e-mailadres en wachtwoord, kunt u met dit rekenblad uw projecten aanmaken en opslaan, ze raadplegen of wijzigen.

U kunt ook een samenvatting afdrukken en die eventueel bij het contract met de bouwheer te voegen. U kunt ook een PDF-kopie downloaden.